3 مهر 1402
تهران، خیابان آزادی، تقاطع قریب

مهدی قاسمی

برنامه نویس پایتون

مهارت

Mahdi Ghasemi

فرید محمدی

متخصص امنیت

هاله قاسمی زاده

مدیر اجرایی

فرشاد محمدی

مدیر عامل

مهدی یوسفی مهر

کارشناس سئو

هادی قاسمی

برنامه نویس پایتون
X