10 مهر 1402
تهران، خیابان آزادی، تقاطع قریب

هاله قاسمی زاده

مدیر اجرایی

مهارت

فرید محمدی

متخصص امنیت

فرشاد محمدی

مدیر عامل

مهدی یوسفی مهر

کارشناس سئو

مهدی قاسمی

برنامه نویس پایتون

هادی قاسمی

برنامه نویس پایتون
X