7 اسفند 1402
تهران، خیابان آزادی، تقاطع قریب

هادی قاسمی

برنامه نویس پایتون

مهارت

هادی قاسمی

فرید محمدی

متخصص امنیت

فرشاد محمدی

مدیر عامل

مهدی قاسمی

برنامه نویس پایتون
X