6 مهر 1402
تهران، خیابان آزادی، تقاطع قریب

هادی قاسمی

برنامه نویس پایتون

مهارت

هادی قاسمی

فرید محمدی

متخصص امنیت

هاله قاسمی زاده

مدیر اجرایی

فرشاد محمدی

مدیر عامل

مهدی یوسفی مهر

کارشناس سئو

مهدی قاسمی

برنامه نویس پایتون
X