3 مهر 1402
تهران، خیابان آزادی، تقاطع قریب

فرید محمدی

متخصص امنیت

مهارت

فرید محمدی

اطلاعات

  • نشانی : ایران ، تهران

هاله قاسمی زاده

مدیر اجرایی

فرشاد محمدی

مدیر عامل

مهدی یوسفی مهر

کارشناس سئو

مهدی قاسمی

برنامه نویس پایتون

هادی قاسمی

برنامه نویس پایتون
X